என்னை தொடர்பவர்கள்

எல்லா நாடுகளின் தொலைக்காட்சி ஒளிபரப்பை நேரடியாக காண்பதுக்கு.( ஆயிரத்துக்கு மேற்பட்ட சனல்கள்)

Custom Search

பண்டிகை பலகாரம்

நெய் அதிரசம்

வெல்லத்தில் சிறிது தண்ணீர் விட்டுப் பாகு எடுத்துக் கொள்ளவும். வெல்லப் பாகை தண்ணீரில் விட்டுத் திரட்டி உருண்டு வரும் போது எடுத்து தட்டில் போட்டால் Ôடங்Õகென்ற சத்தம் ...
ரவை அல்வா

அகலமான ஒரு பாத்திரத்தில் பாதி நெய்யை விட்டுக் காய்ந்ததும் பிரிஞ்சி இலை போட்டு வதக்கவும். பிறகு ரவையை கொட்டி, பொன்னிறத்துக்கு வறுக்கவும். பிறகு 2 பங்கு தண்ணீர் ...
Previous
1 2 3

No comments:

Post a Comment

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...